Inlägg

Stelacon har fått förtroendet att processleda det nordiska initiativet: Digitalization and bioeconomy – shaping the Nordic future

Den nordiska bioekonomin står inför stora strukturella förändringar. Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för branschen och möjligheterna, men också utmaningarna, är många. Stelacon har fått förtroendet att processleda det nordiska initiativet: Digitalization and bioeconomy – shaping the Nordic future.

Nordiska ministerrådet gav i juni 2017 i uppdrag åt forskningsorganisationerna Nordic Forest Research (SNS) och Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research (NKJ) att utforska hur den nordiska bioekonomin kan dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Stelacon agerar processledare för arbetet vilket bla inkluderar att ta fram underlag till ministermötet i Haparanda i juni 2018.

-Digitaliseringen skapar fundamentalt nya förutsättningar för bioekonomin så det är med stor nyfikenhet vi medverkar i detta spännande och viktiga projekt, säger Maria Tunberg projektledare och senior konsult på Stelacon.

Kontakta Maria Tunberg för mer information!