Inlägg

Positiva sommarnyheter!

I det första storskaliga forskningsprojekt som behandlar skuggtalarteknik mellan språk är Stelacon en associerad partner och bidrar med kunskap om hur Sverige arbetar med frågorna utifrån ett konsultbolags perspektiv.

Forskningsansökan som blivit beviljad som EU-projekt för Erasmus+ avses pågå under tre år mellan hösten 2017 och hösten 2020. Målet är att skapa ett första utbildningsprogram för ”Interlingual Respeaking” och att identifiera de färdigheter som krävs för tekniken, likaså testa tekniken i olika scenarion.

Ansökan leds av University of Vigo och övriga partners är The Galician Parliament, University of Antwerp, Public service-bolaget VRT, University of Warsaw och en icke-statlig organisation kopplat till dem samt University of Vienna.

Vill du veta mer?
Kontakta Adam Rosén

Ny teknik för direkttextning uppskattas av slutanvändare

Resultat från Stelacons utvärdering av SVTs nya skuggtalarteknik för direkttextning pekar på att tittare, inklusive personer med funktionsnedsättning, uppskattar den nya tekniken även om helhetsupplevelsen inte påverkas avsevärt. De skillnader som tittaren kan märka vid byte till skuggtalarteknik är att texten presenteras i ett annat flöde och i en annan rytm än tidigare, möjligtvis kan även felen i texten minska.

Stelacon har även analyserat implementering av skuggtalarteknik utifrån ett tv-bolagsperspektiv. Den tydligaste positiva effekten av ett sådant införande är att utbildningen av textarna är betydligt kortare än i dagsläget. Detta medför framförallt en ökad flexibilitet för tv-bolag som snabbt och enkelt kan ta in nya resurser.

Utvärderingen har genomförts som ett delprojekt i PTS regeringsuppdrag att främja utveckling av en nationell språkinfrastruktur för talbaserade tjänster.

Läs rapporten i sin helhet här!

Vill du veta mer?
Kontakta Mimmi Albertsson eller Adam Rosén.