Kartläggning & Utvärdering

Kartläggning

Stelacon gör skräddarsydda kartläggningar av tillgänglighet, infrastruktur, regional utveckling, medier, IT och telekom. Våra kartläggningar ger en god grund för beslutsfattande och framtida satsningar.

På Stelacon samarbetar konsulter med olika kompetensområden, vi sätter oss därför snabbt in i just din marknad och dina frågor. Våra konsulter har tillsammans en förmåga som gör att Stelacon alltid snabbt kan leverera ett kvalificerat underlag för dina beslut och utvecklingen av din verksamhet.

Utvärdering

Genom att följa upp insatser kan vi ge er en djupare förståelse av det som har varit. Tillsammans med ny kunskap blir det en god grund inför era framtida beslut.

Stelacon har lång erfarenhet av uppföljning och utvärdering på lokal, regional och nationell nivå inom många områden. Vi erbjuder kvalificerade utvärderingar efter era specifika behov.